MDtoken, הנכס הדיגיטלי שנוצר על ידי חברת WG Alimentos e Tecnologia Ltda, שבסיסה בברזיל, נרשם ב- Casa de Câmbio Vindax.com אחת החברות הגדולות באסיה במגזר זה, MDTK הוא נכס דיגיטלי המנוהל על ידי WG המתפקד כמניות חברה אשר מושקות בשוק נכסי הקריפטו בבתי חליפין המאפשרים לאנשים וחברות להשקיע ישירות ב-WG באמצעות עסקאות המבוצעות בטכנולוגיית Blockchain.

Vindax.com הוא בית חליפין רשום שבסיסו בוייטנאם אשר מבצע עסקאות עם נכסים דיגיטליים מאז מרץ 2019 וכרגע להיות אחד מה 30 הבורסות הגדולות ביותר בנפח, זז יותר מ 1 מיליארד ריאל ונכסים דיגיטליים ליום.

כיום, WG עובדת בתחום המזון האוקיינוס ​​ובפיתוח אתרי אינטרנט ומערכות אינטרנט, בעל מספר פרויקטים ושותפויות במגזר הבלוקצ'יין בברזיל.